Joensuu talvella

Tapahtumat ja uutuudet

Uusimmat sisällöt

 • Ella maalaa taulupohjaa valkoisella maalilla.

  Oma polku löytyy taiteen perusopetuksessa

  Juttu on julkaistu ensim­mäisen kerran asiakas­leh­des­sämme keväällä 2024. Keski­viik­koilta on jo pimen­tynyt, kun saavumme Pekkalan karta­nolle katsomaan, mitä nuorten maalauksen työpajaan kuuluu. Luokassa onkin todel­linen tekemisen meininki: luonnon­va­lo­lamp­pujen alla syntyy maalaus­pohjia, liiste­röidään sanoma­lehteä ja maalataan taidok­kaita teoksia. Taustalla soi klassinen musiikki, erilaisten materi­aalien tuoksu hiipii nenään ja kaveril­linen jutustelu asiasta ja asian vierestä täyttää maalaus­luokan.…

  Lue koko artikkeli..

 • Lasten ja nuorten esittävän taiteen festarit. Hirvipukuinen lapsi roikkuu pää alaspäin renkaassa.

  Lasten ja nuorten esittävän taiteen festarit

  Lasten ja nuorten esittävän taiteen festarit valloittaa Ranta­kylän auditorion ja Sirkkalan liikku­mis­kes­kuksen Black­Boxin! Terve­tuloa katsomaan, millaisia esityksiä Joensuun seudun kansa­lais­opiston teatteri- ja sirkus­taiteen ryhmät ovat lukuvuoden aikana valmis­taneet.

  Lue koko artikkeli..

 • Ilmoittautuminen kesän 2024 kursseille

  Kesäkauden kurssit on nyt julkaistu verkossa. Ilmoit­tau­tu­minen alkaa tiistaina 2.4.2024 klo 7.00.

  Lue koko artikkeli..

 • Ryhmä opiskelijoita seisoo uzbekistanilaisen palatsin edessä.

  Kielikurssi vei yhteiselle matkalle

  Joensuun seudun kansa­lais­opiston venäjän kielen opiske­lijat tekivät maalis­kuussa unohtu­mat­toman opinto­matkan Keski-Aasian Uzbekis­taniin.

  Lue koko artikkeli..

 • Musiikkia opiston täydeltä 17.2.

  Joensuun seudun kansa­lais­opiston konsert­ti­päi­vässä kuullaan kattaus opiston musiik­kio­pis­ke­li­joiden esityksiä.

  Lue koko artikkeli..

 • Asiakaslehti kädessä

  Kevään asiakaslehti jaetaan 3.1.

  Kevään 2024 asiakas­lehti jaetaan keski­viikkona 3. tammi­kuuta kaikkiin koteihin toiminta-alueel­­lamme. Asiakas­lehti tulee Karjalan Heilin välissä tai heilit­tömiin talouksiin sellai­senaan. Jos alueellasi on käytössä jakelu­laa­tikko, voi lehti saapua myös siihen. Jos asiakas­lehti ei löydä luoksesi ollenkaan, voit tehdä jakelu­pa­lautteen suoraan jakeli­jalle: Jakelu­pa­laute Suomen suora­mai­nonta. Lehdessä kurkis­tetaan mm. erityi­sop­pi­joiden bändin Kamala Sotkun treeneihin, nuorten maalauksen työpajaan Pekka­lassa…

  Lue koko artikkeli..

 • Kansalaisopiston väki

  Asiakaspalvelu joulutauolla

  Kansa­lais­opiston asiakas­palvelu on suljettu 22.12.–1.1. välisen ajan. Tiistaina 2.1. taas ovet aukeaa ja asiakas- sekä opinto­pal­velut toimivat normaa­listi ma–to klo 9–15. Kiitämme lämpi­mästi kuluneesta vuodesta jokaista meillä käynyttä asiakasta! Toivomme, että kurssit, joilla kävitte tarjoavat pitkälle kantavaa hyvin­vointia, oppia ja iloa. Terve­tuloa ensi vuonna uudelleen (ps. kevään kursseille saa jo ilmoit­tautua)! Asiakas­leh­temme jaetaan koteihin keski­viikkona…

  Lue koko artikkeli..

 • Kansalaisopiston lahjakortti

  Joululahjaksi hyvinvointia

  Meillä on loistelias, ennalta-arvaa­­maton, kaiken ikäisille sopiva, aineeton ja jokai­selle tarpeel­linen (keksi­simme liudan vielä muita ylistäviä adjek­tiiveja, mutta ei täytetä niillä koko sivua) lahjaidea lähim­mäi­sellesi. Kansa­lais­opiston lahja­kor­tilla annat aitoa pitkälle kantavaa hyvin­vointia olipa se luova hetki taiteen parissa, hyvän mielen hikoilu liikun­ta­har­ras­tuk­sessa tai viikot­tainen opiske­lu­hetki hyvässä porukassa. Lahjan saaja voi käyttää lahja­kortin halua­maansa kurssiin vuoden…

  Lue koko artikkeli..

 • Kahvakuula

  Ilmoittautuminen kevään 2024 uusille kursseille

  Kevään 2024 kurssit julkaistaan torstaina 16.11.2023 verkko-osoit­­teessa uusi.opistopalvelut.fi/joensuu. Kevään 2024 kursseille ilmoit­tau­tu­minen alkaa maanan­taina 20.11.2023 klo 7.00 verkossa, puheli­mitse ja Opisto­talon asiakas­pal­ve­lussa.

  Lue koko artikkeli..