Joensuu talvella

Tapahtumat ja uutuudet

Uusimmat sisällöt

 • Ilmoittautuminen kesän 2024 kursseille

  Kesäkauden kurssit on nyt julkaistu verkossa. Ilmoit­tau­tu­minen alkaa tiistaina 2.4.2024 klo 7.00.

  Lue koko artikkeli..

 • Ryhmä opiskelijoita seisoo uzbekistanilaisen palatsin edessä.

  Kielikurssi vei yhteiselle matkalle

  Joensuun seudun kansa­lais­opiston venäjän kielen opiske­lijat tekivät maalis­kuussa unohtu­mat­toman opinto­matkan Keski-Aasian Uzbekis­taniin.

  Lue koko artikkeli..

 • Musiikkia opiston täydeltä 17.2.

  Joensuun seudun kansa­lais­opiston konsert­ti­päi­vässä kuullaan kattaus opiston musiik­kio­pis­ke­li­joiden esityksiä.

  Lue koko artikkeli..

 • Asiakaslehti kädessä

  Kevään asiakaslehti jaetaan 3.1.

  Kevään 2024 asiakas­lehti jaetaan keski­viikkona 3. tammi­kuuta kaikkiin koteihin toiminta-alueel­­lamme. Asiakas­lehti tulee Karjalan Heilin välissä tai heilit­tömiin talouksiin sellai­senaan. Jos alueellasi on käytössä jakelu­laa­tikko, voi lehti saapua myös siihen. Jos asiakas­lehti ei löydä luoksesi ollenkaan, voit tehdä jakelu­pa­lautteen suoraan jakeli­jalle: Jakelu­pa­laute Suomen suora­mai­nonta. Lehdessä kurkis­tetaan mm. erityi­sop­pi­joiden bändin Kamala Sotkun treeneihin, nuorten maalauksen työpajaan Pekka­lassa…

  Lue koko artikkeli..

 • Kansalaisopiston väki

  Asiakaspalvelu joulutauolla

  Kansa­lais­opiston asiakas­palvelu on suljettu 22.12.–1.1. välisen ajan. Tiistaina 2.1. taas ovet aukeaa ja asiakas- sekä opinto­pal­velut toimivat normaa­listi ma–to klo 9–15. Kiitämme lämpi­mästi kuluneesta vuodesta jokaista meillä käynyttä asiakasta! Toivomme, että kurssit, joilla kävitte tarjoavat pitkälle kantavaa hyvin­vointia, oppia ja iloa. Terve­tuloa ensi vuonna uudelleen (ps. kevään kursseille saa jo ilmoit­tautua)! Asiakas­leh­temme jaetaan koteihin keski­viikkona…

  Lue koko artikkeli..

 • Kansalaisopiston lahjakortti

  Joululahjaksi hyvinvointia

  Meillä on loistelias, ennalta-arvaa­­maton, kaiken ikäisille sopiva, aineeton ja jokai­selle tarpeel­linen (keksi­simme liudan vielä muita ylistäviä adjek­tiiveja, mutta ei täytetä niillä koko sivua) lahjaidea lähim­mäi­sellesi. Kansa­lais­opiston lahja­kor­tilla annat aitoa pitkälle kantavaa hyvin­vointia olipa se luova hetki taiteen parissa, hyvän mielen hikoilu liikun­ta­har­ras­tuk­sessa tai viikot­tainen opiske­lu­hetki hyvässä porukassa. Lahjan saaja voi käyttää lahja­kortin halua­maansa kurssiin vuoden…

  Lue koko artikkeli..

 • Kahvakuula

  Ilmoittautuminen kevään 2024 uusille kursseille

  Kevään 2024 kurssit julkaistaan torstaina 16.11.2023 verkko-osoit­­teessa uusi.opistopalvelut.fi/joensuu. Kevään 2024 kursseille ilmoit­tau­tu­minen alkaa maanan­taina 20.11.2023 klo 7.00 verkossa, puheli­mitse ja Opisto­talon asiakas­pal­ve­lussa.

  Lue koko artikkeli..

 • Kansalaisopiston rakennus Opistotalo

  Asiakaspalvelu suljettu syyslomalla

  Kansa­lais­opiston asiakas­palvelu on suljettu syyslo­ma­vii­kolla 16. lokakuuta — 22. lokakuuta 2023. Kurssit eivät kokoonnu pääsään­töi­sesti syyslo­ma­vii­kolla. Ilmoit­tau­tu­minen on avoinna verkossa vuoro­kauden ympäri: https://uusi.opistopalvelut.fi/joensuu. Syysloman jälkeen käynnistyy runsaasti uusia kursseja.

  Lue koko artikkeli..

 • Robottikurssila nainen ohjaa nuoria

  Kansalaisopiston yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta selvittävä kysely on avattu — vastausaikaa jatkettu 30.11.

  Olemme avanneet yhden­ver­tai­suuden nykytilaa selvit­tävän sähköisen kyselyn, johon kaikki halukkaat voivat vastata marraskuun loppuun mennessä. Kysely on osa Esteet nurin! ‑hanketta, jonka tavoit­teena on yhden­ver­tai­suuden, saavu­tet­ta­vuuden ja esteet­tö­myyden edistä­minen sekä opiston opetuk­sessa että toimin­nassa kunta­laisten näkökul­masta. Hankkeessa on mukana seitsemän eri kansalais- ja työväen­opistoa Suomessa: Kuopion kansa­lais­opisto, Tampereen seudun työväen­opisto, Kotkan opisto, Tornion kansa­lais­opisto, Wellamo-opisto, Joensuun seudun…

  Lue koko artikkeli..