Viikon paras päivä!

3 hyvää syytä tulla

kansalaisopistoon:

1

Viikon paras päivä!

Jokainen meistä ansaitsee itselleen viikon parhaan päivän ja oman hetken, mitä odottaa. Siinä kylkiäisenä saa uusia taitoja ja tutta­vuuksia.

2

Tule sellaisena kuin olet

Meille ovat terve­tul­leita kaikki ikään, sukupuoleen tai taustaan katso­matta. Saakoon jokainen onnistua ja innostua meillä omista lähtö­koh­distaan! Kaiken kruunaa mukava porukka.

3

Yli 2000 kurssia vuodessa

Viidelle paikka­kun­nalle jalkau­tuneen opistomme koulu­tus­tar­jon­nasta löytyy jokai­selle jotakin. Suosit­te­lemme kokei­lemaan ennak­ko­luu­lot­to­masti!

Joko kiinnostuit?

Nämä voisivat

kiinnostaa sinua:

Yhteys­tiedot

Asiakas­palvelu

Opistotalo, Papinkatu 3,

80110 Joensuu

p. 013 337 5929

[email protected]

Ajankohtaista

  • Ryhmä on piirissä kädet toisten käsien päällä

    Vapaalla sivistystyöllä on vapauden lisäksi myös vastuuta yhteiskunnan kehittämisestä

    Valta­kun­nal­liset vapaan sivis­tystyön päivät Vaasassa, 24.8.2023 Tommi Lehtonen, vastuul­­lisuus- ja eetti­syys­johtaja, Vaasan yliopisto Johdanto Vapaus ja vastuu sivis­tys­työssä on ajankoh­tai­sempia aihe kuin osasimme ennen kevään eduskun­ta­vaaleja arvatakaan. Maamme halli­tus­oh­jelmaan sisäl­tyvät kovat leikkaus­suun­ni­telmat kohdis­tuvat myös vapaan sivis­tystyön oppilai­toksiin, kuten kansa­lais­opis­toihin, opinto­kes­kuksiin ja kesäy­li­opis­toihin. Leikkausten uhka herättää kysymyksen, miten vastuul­li­sesti maan hallitus toimii. Monen mielestä, eikä vähiten […]

  • joogamatto ja nainen rullaa mattoa

    Eri lajien maksuttomat kokeilut

    Tarjoamme useita kokei­lu­ryhmiä, joissa voit testata suosi­tuimpia ja uusimpia liikunnan ja tanssin lajejamme — myös lasten ryhmiin. Kokei­luihin on ennak­koil­moit­tau­tu­minen. Terve­tuloa testaamaan! Näissä kokei­luissa on vielä tilaa: 16014023 Maksuton kokeilu: Temppu ja taito 7–9 vOpis­totalo, liikun­tasali, Papinkatu 3To 16.45–17.30 31.8.2023 0,00 € 16014223 Maksuton kokeilu: Temppu ja taito 10–12 vOpis­totalo, liikun­tasali, Papinkatu 3To 17.45–18.30 31.8.2023 […]

Lisää inspiraatiota somesta

Seuraa meitä

facebook-logo
Instagram-logo

Kansalaisopisto Facebookissa

Käden­tai­tojen kursseilla unohdat stressin ja kiireen, uppoudut oman tekeleen palkit­sevaan prosessiin ja saat viedä valmiin uniikin tuotoksen kotiin. 🍂🪡🧶🔨🪚47 käden­tai­tojen alkavaa kurssia odottavat sinua nikka­roimaan, punomaan, hiomaan korukiviä, tuunaamaan elämää nähneet huone­kalut tai rentou­tumaan lanka­kah­vi­lassa. Tee talveksi rukkaset, unelmiesi neule­takki tai tuftaa perin­teinen, mutta nyt hyvin trendikäs värikäs ryijy. Tule terapoi­tumaan käsillä tekemisen kautta mukavassa porukassa! Kursseilla on tilaa. 💚Syksyn käden­tai­tojen kurssit tästä linkistä 👉 uusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/?q=subject%3A8%2F64%20subject%3A8%2F65%20subject%3A8%2F66&page=1#joensuun­seu­dun­kan­sa­lais­opisto #käden­taidot #käsityöt #vapaa­si­vis­tystyö #harrastus #viikon­pa­ras­päivä See MoreSee Less
View on Facebook
Testa­mentti, perintö ja edunval­tuutus ‑hybri­di­luento tiistaina 26.9. klo 17.30–19 Ohto-audito­riossa Kontio­lah­della ja etänä Microsoft Teams ‑alustalla! 📲 Teams-linkki kurssin kuvauk­sessa: uusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/course/20426Luennoit­sijana asianajaja, laamanni, varatuomari Harri Kontturi, Asian­ajo­toi­misto Kontturi & Co Oy:stä.Luento järjes­tetään yhteis­työssä Kontio­lahden kunnan eläke­läis­neu­voston kanssa.#viikon­pa­ras­päivä #maksu­ton­luento #vapaa­si­vis­tystyö #kontio­lahti #joensuu #joensuunseudun­kan­sa­lais­opistoTesta­mentti, perintö ja edunval­tuutus ‑hybri­di­luento tiistaina 26.9. klo 17.30–19 Ohto-audito­riossa Kontio­lah­della ja etänä Microsoft Teams ‑alustalla! 👉 Teams-linkki löytyy osoit­teesta: uusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/course/20426/?fbclid=IwAR2NhfjrlUVrIHtaNZPoPPsMnSHkw-wWqw5wsr2e…🚗 Ohto-audito­rioon luennolle osallis­tuvia pyydetään pysäköimään autonsa Kirkkotien päässä olevalle parkki­pai­kalle, josta on opasteet audito­rioon. Luennoit­sijana asianajaja, laamanni, varatuomari Harri Kontturi, Asian­ajo­toi­misto Kontturi & Co Oy:stä.Tapahtuma on maksuton!Tapah­tuman järjes­tävät Joensuun seudun kansa­lais­opisto, Kontio­lahden kunnan eläke­läis­neu­vosto ja Joensuun kaupunki See MoreSee Less
View on Facebook
Hei polvi­järven asukkaat! Kunta on tehnyt teille helppo­lu­kuisen ryhmä­lii­kun­ta­ka­len­terin, jossa mukana myös opiston kurssit. Tästäpä valit­semaan viikon­päivän mukaan itselle sopivaa liikun­ta­har­ras­tusta. 🤩🏃 👉 Viikkoa ennen kun ilmoit­tautuu, varmistaa sekä kurssi­paikan, että parantaa huomat­ta­vasti kurssin käynnis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia. Ilmoit­tau­tu­minen käy kätevimmin täällä: shorturl.at/bHR25Polvi­järven kunta #joensuun­seu­dun­kan­sa­lais­opisto #viikon­pa­ras­päivä #vapaa­si­vis­tystyö #liikunta #ryhmä­lii­kuntaPolvi­jär­vellä tykätään liikkua ja se näkyy myös nopeasti täytty­vissä liikun­ta­ryh­missä 🏋️Joko olet valinnut syksylle liikut­tavan harras­tuksen?Kaikki syksyn ryhmä­lii­kunnat on nyt koottu yhdeksi oppaaksi. Lisätietoja:www.polvijarvi.fi/...#polvi­järvi #poltsi #yhdessä #liikunta #ryhmä­lii­kunta #ryhmä­lii­kun­ta­ka­lenteri #vipinää­töp­pösiin #vapari See MoreSee Less
View on Facebook