Viikon paras päivä!

3 hyvää syytä tulla kansalais­opistoon:

1

Viikon paras päivä!

Jokainen meistä ansaitsee itselleen viikon parhaan päivän ja oman hetken, mitä odottaa. Siinä kylkiäisenä saa uusia taitoja ja tutta­vuuksia.

2

Tule sellaisena kuin olet

Meille ovat terve­tul­leita kaikki ikään, sukupuoleen tai taustaan katso­matta. Saakoon jokainen onnistua ja innostua meillä omista lähtö­koh­distaan! Kaiken kruunaa mukava porukka.

3

Yli 2000 kurssia vuodessa

Viidelle paikka­kun­nalle jalkau­tuneen opistomme koulu­tus­tar­jon­nasta löytyy jokai­selle jotakin. Suosit­te­lemme kokei­lemaan ennak­ko­luu­lot­to­masti!

Joko kiinnostuit?

Nämä voisivat kiinnostaa sinua:

Yhteys­tiedot

Asiakas­palvelu

Opistotalo, Papinkatu 3,

80110 Joensuu

p. 013 337 5929

[email protected]

Ajankohtaista

  • Ella maalaa taulupohjaa valkoisella maalilla.

    Oma polku löytyy taiteen perusopetuksessa

    Juttu on julkaistu ensim­mäisen kerran asiakas­leh­des­sämme keväällä 2024. Keski­viik­koilta on jo pimen­tynyt, kun saavumme Pekkalan karta­nolle katsomaan, mitä nuorten maalauksen työpajaan kuuluu. Luokassa onkin todel­linen tekemisen meininki: luonnon­va­lo­lamp­pujen alla syntyy maalaus­pohjia, liiste­röidään sanoma­lehteä ja maalataan taidok­kaita teoksia. Taustalla soi klassinen musiikki, erilaisten materi­aalien tuoksu hiipii nenään ja kaveril­linen jutustelu asiasta ja asian vierestä täyttää maalaus­luokan.…

  • Lasten ja nuorten esittävän taiteen festarit. Hirvipukuinen lapsi roikkuu pää alaspäin renkaassa.

    Lasten ja nuorten esittävän taiteen festarit

    Lasten ja nuorten esittävän taiteen festarit valloittaa Ranta­kylän auditorion ja Sirkkalan liikku­mis­kes­kuksen Black­Boxin! Terve­tuloa katsomaan, millaisia esityksiä Joensuun seudun kansa­lais­opiston teatteri- ja sirkus­taiteen ryhmät ovat lukuvuoden aikana valmis­taneet.

Lisää inspiraatiota somesta

Seuraa meitä

facebook-logo
Instagram-logo

Kansalaisopisto Facebookissa

Äitien­päivän makoi­simmat ja mielui­simmat lahjat saat kansa­lais­opis­tolta! Loihdi juhla­päivän herkut itse yhden päivän leivon­ta­kurs­silla tai sujauta kuoreen lahja­kortti vapaa­va­lin­tai­selle kurssille.🌸 Äitien­päi­vä­lei­vontaa – lapsi ja aikuinen yhdessäTällä lyhyt­kurs­silla valmistat yhdessä lapsen kanssa herkul­lisia äitien­päi­väyl­lä­tyksiä kotiin vietä­väksi. Kurssi kokoontuu lauan­taina 11.5. klo 10–14 Lyseon perus­kou­lulla. Katso lisätiedot ja ilmoit­taudu mukaan:uusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/course/21963🌸 Lahja­kortti (25–100 €)Anna äidille lahjaksi taitoja, hyvin­vointia ja elämyksiä kansa­lais­opiston kursseilla. Kortti on voimassa vuoden ja lahjan saaja voi käyttää sen halua­maansa kurssiin. Osta lahja­kortti verkosta:uusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/?q=lahja#viikon­pa­ras­päivä #joensuun­seu­dun­kan­sa­lais­opisto #vapaa­si­vis­tystyö #äitien­päivä See MoreSee Less
View on Facebook
Uusien oppilaiden ilmoit­tau­tu­minen taiteen perus­o­pe­tukseen tulevalle lukuvuo­delle alkaa ma 6.5.2024 klo 9.30. Taiteen perus­o­pe­tuk­sessa pääset elämän­mit­tai­selle matkalle kuvataiteen, teatterin, sirkuksen tai sanataiteen parissa! 🎨🎭Joensuun seudun kansa­lais­opisto tarjoaa taiteen perus­o­pe­tusta 4–20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetuk­sessa nouda­tetaan valta­kun­nal­lisia opetus­suun­ni­telman perus­teita, jotka perus­tuvat taiteen perus­o­pe­tuk­sesta säädettyyn lakiin ja asetukseen.🎨 Kuvataiteen perus­o­petus Kuvatai­deo­pin­noissa tutus­tutaan monipuo­li­sesti eri taidevälineisiin‑, teknii­koihin ja niiden ilmai­sul­lisiin mahdol­li­suuksiin. Opintojen aikana mm. piirretään, maalataan, tehdään grafiikkaa ja keramiikkaa.🎭 Teatteri‑, sirkus- ja sanataiteen perus­o­petusLapsi- ja nuori­so­teat­te­reissa oppilas tutustuu monipuo­li­sesti teatteri-ilmaisun osa-alueisiin sekä kokeillee ja oppii itsestään ja maail­masta draaman keinoin.Sirkus­kurs­seilla oppilas tutustuu sirkus­la­jeihin ja sirkukseen taiteen­lajina.Lasten ja nuorten sanatai­de­ryh­missä tutkitaan, mihin kaikkeen sanat taipuvat ja mitä niillä voi tehdä.Tutustu taiteen perus­o­pe­tukseen:www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi/taiteen-perusopetus/Ilmoit­taudu 6.5. alkaen osoit­teessa:uusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä.#joensuun­seu­dun­kan­sa­lais­opisto #viikon­pa­ras­päivä #vapaa­si­vis­tystyö #taiteen­pe­rus­o­petus See MoreSee Less
View on Facebook
Kesän maksut­to­milla senio­reiden kursseilla pääset tutus­tumaan lähilii­kun­ta­paik­kojen tarjoamiin mahdol­li­suuksiin. Tule mukaan nauttimaan kesästä ja liikkumaan mukavassa seurassa!🌼 Senio­reiden puisto­lii­kunta14.5. alkaen tiistaisin klo 10–11 Nepenmäen lähilii­kun­ta­pai­kallauusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/course/22473🌼 Senio­ri­pihan virike­lii­kunta16.5. alkaen torstaisin klo 10.15–11 Senio­ri­pi­hallauusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/course/22474#viikon­pa­ras­päivä #joensuun­seu­dun­kan­sa­lais­opisto #kesäkurssit #vapaa­si­vis­tytyö See MoreSee Less
View on Facebook