Viikon paras päivä!

3 hyvää syytä tulla

kansalaisopistoon:

1

Viikon paras päivä!

Jokainen meistä ansaitsee itselleen viikon parhaan päivän ja oman hetken, mitä odottaa. Siinä kylkiäisenä saa uusia taitoja ja tutta­vuuksia.

2

Tule sellaisena kuin olet

Meille ovat terve­tul­leita kaikki ikään, sukupuoleen tai taustaan katso­matta. Saakoon jokainen onnistua ja innostua meillä omista lähtö­koh­distaan! Kaiken kruunaa mukava porukka.

3

Yli 2000 kurssia vuodessa

Viidelle paikka­kun­nalle jalkau­tuneen opistomme koulu­tus­tar­jon­nasta löytyy jokai­selle jotakin. Suosit­te­lemme kokei­lemaan ennak­ko­luu­lot­to­masti!

Joko kiinnostuit?

Nämä voisivat

kiinnostaa sinua:

Yhteys­tiedot

Asiakas­palvelu

Opistotalo, Papinkatu 3,

80110 Joensuu

p. 013 337 5929

[email protected]

Ajankohtaista

  • Vieraskynä: Sienet ovat tärkeitä, terveellisiä ja kauniita

    Vieras­ky­näilijä: Topi Linjama, sienen­poimija (myös opettaja kansa­lais­opis­tossa) Kun sienestäjä näkee tunte­mat­toman sienen, hän kysyy usein ensim­mäisenä, onko sieni syötävä. Mutta kun hän näkee tunte­mat­toman linnun, hän ei mieti sen syötä­vyyttä. Sieniä ja marjoja pidetään helposti luonnon­varana, joka kuuluu ihmisille ja joka pitäisi maksi­maa­li­sesti hyödyntää. Joskus kuulee päivi­tel­tävän, kuinka sieniä ja marjoja ”jää metsään mätänemään”. Kerron […]

  • Testamentti, perintö ja edunvaltuutus ‑luennon tallenne katsottavissa Youtubessa

    Kontio­lahden kunnan eläke­läis­neu­voston ja Joensuun seudun kansa­lais­opiston yhteis­työ­luennon tallenne testa­men­tista, perin­nöstä ja edunval­tuu­tuk­sesta on julkaistu kansa­lais­opiston Youtube-kanavalla. Luennolla asianajaja, laamanni ja varatuomari Harri Kontturi Asian­ajo­toi­misto Kontturi & Co Oy:stä kertoo mitä hyvään testa­menttiin kuuluu. Luennolla kerrotaan, että testa­mentti on paljon muutakin, kuin määräykset siitä, kuka saa mitäkin omaisuutta itselleen. Lesken aseman turvaa­minen ja se, ettei […]

Lisää inspiraatiota somesta

Seuraa meitä

facebook-logo
Instagram-logo

Kansalaisopisto Facebookissa

Syystuulet puhal­sivat viikkoomme lähes joka päivälle oman luennon! 🍂 Luennot kuuluvat lähte­mät­tö­mästi opistomme yli 100-vuotiseen histo­riaan. Luentojen tarkoitus on jakaa tietoa ajankoh­tai­sista aiheista, auttaa ja opettaa, innostaa ja ihmetyttää. Meille on tärkeää, että luennoille on matala kynnys saapua — siksi ne ovat edelleen maksut­tomia ja sijoi­tettu ympäri toiminta-aluet­tamme. Osaan pääsee myös etäyh­tey­dellä vaikka kotoa käsin.Aiheina tällä viikolla omien laitteiden tieto­turva, digijää­mistö, epävar­muuden selät­tä­minen, Venäjän historia ja perin­teiset karja­laiset vaatteet. Mihinkä lähdetään? 🙋Joihinkin luennoista pyydetään ennak­koil­moit­tau­tu­mista. Luentoihin pääset tästä linkistä: uusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/?q=department%3A7&page=1Julkaisua editoitu: Kuvasta poistettu yksi peruttu luento.#vapaa­si­vis­tystyö #joensuun­seu­dun­kan­sa­lais­opisto #Luennot #maksuton See MoreSee Less
View on Facebook
Käden­tai­tojen kursseilla unohdat stressin ja kiireen, uppoudut oman tekeleen palkit­sevaan prosessiin ja saat viedä valmiin uniikin tuotoksen kotiin. 🍂🪡🧶🔨🪚47 käden­tai­tojen alkavaa kurssia odottavat sinua nikka­roimaan, punomaan, hiomaan korukiviä, tuunaamaan elämää nähneet huone­kalut tai rentou­tumaan lanka­kah­vi­lassa. Tee talveksi rukkaset, unelmiesi neule­takki tai tuftaa perin­teinen, mutta nyt hyvin trendikäs värikäs ryijy. Tule terapoi­tumaan käsillä tekemisen kautta mukavassa porukassa! Kursseilla on tilaa. 💚Syksyn käden­tai­tojen kurssit tästä linkistä 👉 uusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/?q=subject%3A8%2F64%20subject%3A8%2F65%20subject%3A8%2F66&page=1#joensuun­seu­dun­kan­sa­lais­opisto #käden­taidot #käsityöt #vapaa­si­vis­tystyö #harrastus #viikon­pa­ras­päivä See MoreSee Less
View on Facebook
Testa­mentti, perintö ja edunval­tuutus ‑hybri­di­luento tiistaina 26.9. klo 17.30–19 Ohto-audito­riossa Kontio­lah­della ja etänä Microsoft Teams ‑alustalla! 📲 Teams-linkki kurssin kuvauk­sessa: uusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/course/20426Luennoit­sijana asianajaja, laamanni, varatuomari Harri Kontturi, Asian­ajo­toi­misto Kontturi & Co Oy:stä.Luento järjes­tetään yhteis­työssä Kontio­lahden kunnan eläke­läis­neu­voston kanssa.Lisäys 29.9.: Luennon tallenne on katsot­ta­vissa Youtube-kanaval­lamme 13.10. asti: youtu.be/nLEzD-YItfE#viikon­pa­ras­päivä #maksu­ton­luento #vapaa­si­vis­tystyö #kontio­lahti #joensuu #joensuunseudun­kan­sa­lais­opistoTesta­mentti, perintö ja edunval­tuutus ‑hybri­di­luento tiistaina 26.9. klo 17.30–19 Ohto-audito­riossa Kontio­lah­della ja etänä Microsoft Teams ‑alustalla! 👉 Teams-linkki löytyy osoit­teesta: uusi.opistopalvelut.fi/joensuu/fi/course/20426/?fbclid=IwAR2NhfjrlUVrIHtaNZPoPPsMnSHkw-wWqw5wsr2e…🚗 Ohto-audito­rioon luennolle osallis­tuvia pyydetään pysäköimään autonsa Kirkkotien päässä olevalle parkki­pai­kalle, josta on opasteet audito­rioon. Luennoit­sijana asianajaja, laamanni, varatuomari Harri Kontturi, Asian­ajo­toi­misto Kontturi & Co Oy:stä.Tapahtuma on maksuton!Tapah­tuman järjes­tävät Joensuun seudun kansa­lais­opisto, Kontio­lahden kunnan eläke­läis­neu­vosto ja Joensuun kaupunki See MoreSee Less
View on Facebook
Hei polvi­järven asukkaat! Kunta on tehnyt teille helppo­lu­kuisen ryhmä­lii­kun­ta­ka­len­terin, jossa mukana myös opiston kurssit. Tästäpä valit­semaan viikon­päivän mukaan itselle sopivaa liikun­ta­har­ras­tusta. 🤩🏃 👉 Viikkoa ennen kun ilmoit­tautuu, varmistaa sekä kurssi­paikan, että parantaa huomat­ta­vasti kurssin käynnis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia. Ilmoit­tau­tu­minen käy kätevimmin täällä: shorturl.at/bHR25Polvi­järven kunta #joensuun­seu­dun­kan­sa­lais­opisto #viikon­pa­ras­päivä #vapaa­si­vis­tystyö #liikunta #ryhmä­lii­kuntaPolvi­jär­vellä tykätään liikkua ja se näkyy myös nopeasti täytty­vissä liikun­ta­ryh­missä 🏋️Joko olet valinnut syksylle liikut­tavan harras­tuksen?Kaikki syksyn ryhmä­lii­kunnat on nyt koottu yhdeksi oppaaksi. Lisätietoja:www.polvijarvi.fi/...#polvi­järvi #poltsi #yhdessä #liikunta #ryhmä­lii­kunta #ryhmä­lii­kun­ta­ka­lenteri #vipinää­töp­pösiin #vapari See MoreSee Less
View on Facebook