Yhteystiedot

Asiakaspalvelu

Opintoneuvonta, ilmoittautuminen, kurssilaskutus

Jenni Pesonen

opinto­sih­teeri

050 311 9238

[email protected]

Pekkalan toimisto, Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetuksen ilmoittautuminen ja opintoneuvonta, kurssilaskutus

Anne Kankaanpää

opinto­sih­teeri

050 408 7936

[email protected]

Opetustilat, avaimet, asiakaspalvelu, neuvonta Opistotalolla, Opistotalon vuokraus

Anssi Turtiainen

opistoi­säntä

050 435 2113

[email protected]

Hallinto ja toimisto

Tero Väänänen

rehtori

050 593 1191

[email protected]

Outi Krohns

apulais­rehtori

050 315 6502

[email protected]

Talous- ja henkilöstöasiat, palkat, opintoneuvonta, ilmoittautuminen, kurssilaskutus

Sanna Räsänen

opinto­sih­teeri

050 311 9234

[email protected]

Tiedotus, markkinointi

Siiri­liina Riikonen

palve­lu­koor­di­nattori

050 442 8639

[email protected]
(Katja Laasosen sijainen)

Opintojen suunnittelijat

Kuvataiteen perusopetus, kuvataide (maalaus, piirustus, grafiikka ja Pekkalan keramiikkakurssit)

Elina Vaaher­kumpu

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 912 6687

[email protected]

Lasten teatteri‑, sirkus- ja sanataide, teatteri‑, sirkus- ja sanataiteen perusopetus

Suvi Laaninen

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 461 2312

[email protected]

Kielet, kirjallisuus, kirjoittaminen, teatteri ja ilmaisu

Anu Rantala

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 572 5984

[email protected]

Kielet

Anne Siippainen-Miljuhin

Suunnit­te­li­jao­pettaja

050 912 6689

[email protected]

Tieto—ja viestintätekniikka, Liikunta ja tanssi

Ninja Tuupainen

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 574 4432

[email protected]
(Terho Kontkasen sijainen)

Ruoka, Musiikki, Luonto, Veneily

Markku Laati­kainen

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 433 8374

[email protected]

Kädentaidot ja muotoilu (tekninen työ), Kuvataide (lasi, keramiikka, posliini)

Satu Nevalainen

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 353 7892

[email protected]

Tekstiilityö, Puutarha ja kauneus

Anne Soininen

Suunnit­te­li­jao­pettaja

050 912 6690

[email protected]

Musiikki

Elsi Kinnunen

Suunnit­te­li­jao­pettaja

050 912 6682

[email protected]

Hyvinvointi ja terveys

Outi Krohns

Koulu­tus­suun­nit­telija,

apulais­rehtori

050 315 6502

[email protected]

Liikunta ja tanssi

Riikka Sormunen

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 311 9183

[email protected]

Liikunta ja tanssi

Sonja Vänskä

Suunnit­te­li­jao­pettaja

050 358 8991

[email protected]

Allasliikunta, seniorit ja soveltava liikunta

Hanna Halonen

Liikun­na­noh­jaaja

050 432 5842

[email protected]
(Jenni Raassina-Asikaisen sijainen)

Opetusalue

Matti Meikä­läinen

Koulu­tus­suun­nit­telija,

apulais­rehtori

012 345 6578

[email protected]

Asiakas­palvelu,

ilmoit­tau­tu­minen

ja yleisinfo


puh. 013 337 5929
ma—to klo 9.30—13

Kursseille voi ilmoit­tautua koko lukukauden ajan verkossa ja puheli­mitse.

Opistotalo

Papinkatu 3, 80110 Joensuu

Pekkalan taide­kartano

Kuvataiteen perus­o­pe­tuksen asiakas­palvelu

Pekka­lankatu 7A, 80260 Joensuu

puh 050 408 7936