Yhteystiedot

Asiakaspalvelu

Kurssi­las­kutus, opinto­neu­vonta, ilmoit­tau­tu­minen

Marga­reetta Räty

opinto­sih­teeri

050 311 9238

[email protected]

Palkat, opinto­neu­vonta, ilmoit­tau­tu­minen

Terttu Hirvonen

opinto­sih­teeri

050 311 9235

[email protected]

Pekkalan toimisto, Lasten ja nuorten kuvataiteen perus­o­pe­tuksen ilmot­tau­tu­minen ja opinto­neu­vonta

Anne Kankaanpää

opinto­sih­teeri

050 408 7936
[email protected]

Opetus­tilat, avaimet, asiakas­palvelu, neuvonta Opisto­ta­lolla

Anssi Turtiainen

opistoi­säntä

050 435 2113

[email protected]

Hallinto ja toimisto

Tero Väänänen

rehtori

050 593 1191

[email protected]

Outi Krohns

apulais­rehtori

050 315 6502

[email protected]

Tiedotus, markki­nointi, Opisto­talon vuokraus

Katja Laasonen

palve­lu­koor­di­nattori

050 442 8639

[email protected]

Talous- ja henki­lös­tö­asiat, opinto­neu­vonta, ilmoit­tau­tu­minen

Sanna Räsänen

opinto­sih­teeri

050 311 9234

[email protected]

Opintojen suunnittelijat

Kuvataiteen perus­o­petus, kuvataide (maalaus, piirustus, grafiikka ja Pekkalan keramiik­ka­kurssit)

Elina Vaaher­kumpu

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 912 6687

[email protected]

Lasten teatteri‑, sirkus- ja sanataide, teatteri‑, sirkus- ja sanataiteen perus­o­petus

Suvi Laaninen

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 461 2312

[email protected]

Kielet, kirjal­lisuus, kirjoit­ta­minen, teatteri ja ilmaisu

Anu Rantala

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 572 5984

[email protected]

Kielet

Anne Siippainen-Miljuhin

Suunnit­te­li­jao­pettaja

050 912 6689

[email protected]

Tieto—ja viestin­tä­tek­niikka

Terho Kontkanen

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 574 4432

[email protected]

Ruoka, Musiikki, Luonto, Veneily

Markku Laati­kainen

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 433 8374

[email protected]

Käden­taidot ja muotoilu (tekninen työ), Kuvataide (lasi, keramiikka, posliini)

Satu Nevalainen

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 353 7892

[email protected]

Tekstii­lityö, Puutarha ja kauneus

Anne Soininen

Suunnit­te­li­jao­pettaja

050 912 6690

[email protected]

Musiikki

Elsi Kinnunen

Suunnit­te­li­jao­pettaja

050 912 6682

[email protected]

Hyvin­vointi ja terveys

Outi Krohns

Koulu­tus­suun­nit­telija,

apulais­rehtori

050 315 6502

[email protected]

Liikunta ja tanssi

Riikka Sormunen

Koulu­tus­suun­nit­telija

050 311 9183

[email protected]

Liikunta ja tanssi

Sonja Vänskä

Suunnit­te­li­jao­pettaja

050 358 8991

[email protected]

Allas­lii­kunta, seniorit ja soveltava liikunta

Jenni Raassina-Asikainen

Liikun­na­noh­jaaja

050 432 5842

[email protected]

Opetusalue

Matti Meikä­läinen

Koulu­tus­suun­nit­telija,

apulais­rehtori

012 345 6578

[email protected]

Asiakas­palvelu,

ilmoit­tau­tu­minen

ja yleisinfo


puh. 013 337 5929
ma—to klo 9.30—15

Kursseille voi ilmoit­tautua koko lukukauden ajan verkossa ja puheli­mitse.

Opistotalo

Papinkatu 3, 80110 Joensuu

Pekkalan taide­kartano

Kuvataiteen perus­o­pe­tuksen asiakas­palvelu

Pekka­lankatu 7A, 80260 Joensuu

puh 050 408 7936