Joensuu talvella

Tapahtumat ja uutuudet

Uusimmat sisällöt

 • Ryhmä on piirissä kädet toisten käsien päällä

  Vieraskynä: Vapaalla sivistystyöllä on vapauden lisäksi myös vastuuta yhteiskunnan kehittämisestä

  Vieras­ky­näilijä: Tommi Lehtonen, vastuul­­lisuus- ja eetti­syys­johtaja, Vaasan yliopistoValta­kun­nal­liset vapaan sivis­tystyön päivät Vaasassa, 24.8.2023 Johdanto Vapaus ja vastuu sivis­tys­työssä on ajankoh­tai­sempia aihe kuin osasimme ennen kevään eduskun­ta­vaaleja arvatakaan. Maamme halli­tus­oh­jelmaan sisäl­tyvät kovat leikkaus­suun­ni­telmat kohdis­tuvat myös vapaan sivis­tystyön oppilai­toksiin, kuten kansa­lais­opis­toihin, opinto­kes­kuksiin ja kesäy­li­opis­toihin. Leikkausten uhka herättää kysymyksen, miten vastuul­li­sesti maan hallitus toimii. Monen mielestä, eikä vähiten…

  Lue koko artikkeli..

 • joogamatto ja nainen rullaa mattoa

  Eri lajien maksuttomat kokeilut

  Tarjoamme useita kokei­lu­ryhmiä, joissa voit testata suosi­tuimpia ja uusimpia liikunnan ja tanssin lajejamme — myös lasten ryhmiin. Kokei­luihin on ennak­koil­moit­tau­tu­minen. Terve­tuloa testaamaan! Näissä kokei­luissa on vielä tilaa: 16014023 Maksuton kokeilu: Temppu ja taito 7–9 vOpis­totalo, liikun­tasali, Papinkatu 3To 16.45–17.30 31.8.2023 0,00 € 16014223 Maksuton kokeilu: Temppu ja taito 10–12 vOpis­totalo, liikun­tasali, Papinkatu 3To 17.45–18.30 31.8.2023…

  Lue koko artikkeli..

 • Nainen kirjoittaa kiinalaisia merkkejä

  Kielten & tieto- ja viestintätekniikan opinto-ohjauspäivä to 24.8. klo 15–18

  Terve­tuloa tutus­tumaan kahteen teoria-ainea­­lu­ee­­seemme, kokei­lemaan käytän­nössä suosittuja kiinan ja japanin kieliä, sekä tekoä­ly­luen­nolle ja digineu­vontaan. Torstaina 24.8.2023 Opisto­ta­lolla, Papinkatu 3, Joensuu Koko tapah­tuman ajan opinto­­neu­­von­taa­Nonstop-työpaja: Hirgana-treeni: Mikä olet japani­lai­selta nimeltäsi?, luokka 201Nonstop-työpaja: 30 kiina­laista kirjoi­tus­merkkiä, luokka 201Klo 15–17 Digineu­vonnan iltapäi­väKlo 17–18 Luento: Kreikka matkai­lu­maana, luokka 200Klo 17.30–18.30 Luento: Tekoäly tänään ja huomenna, luokka 211

  Lue koko artikkeli..

 • Tuftattu työ

  Tehdään yhdessä ‑näyttely ja työnäytökset 29.8. alkaen

  Terve­tuloa pehmoiseen tekstii­li­työ­näyt­telyyn ja tutus­tumaan kansa­lais­opiston tekstii­li­kurs­si­tar­jonnan monipuo­lisiin lajeihin. Näyttely, työnäy­tökset ja esittelyt maksut­tomia. Pääkir­jaston Muikkusa­lissa, Koskikatu 25Tehdään yhdessä ‑näyttely29.8.–6.9.2023 Työnäy­tökset ja esittelyt 29.8. klo 17–18 Ikoni­liinan valmistus30.8. klo 17–18 Tuftaus31.8. klo 17–18 Kokei­levaa kirjontaa1.9. klo 14–15 Kehräys4.9. klo 14–15 Neule5.9. klo 14–15 Sashiko5.9. klo 17–18 Luovia ompelu­tek­nii­koita6.9. klo 14–15 Ryijyn kudonta6.9. klo 17–18 Ryijyn…

  Lue koko artikkeli..

 • Vuorotyöläisten liput

  Vuorotyöläisten kurssi tekee paluun 

  Toivottu vuoro­työ­läisten kurssi tekee paluun! Kurssille ilmoit­tau­tu­neena saat käyttöösi lippuja, joilla voit valita 11:sta eri liikunnan kurssista, jotka kokoon­tuvat eri päivinä ja eri aikoina. Meistä on huippua, että liikunnan ja tanssin kursseil­lamme porukka pysyy usein lukukauden ajan samana ja kurssi­ker­rasta toiseen voimme edetä tietojen ja taitojen karttuessa seuraaviin asioihin. Toisinaan sitou­tu­minen viikoit­taiseen harras­tukseen on hankalaa esimer­kiksi vuorotyön vuoksi ja siksi muuta­mille kursseil­lemme…

  Lue koko artikkeli..

 • Luentosyksy

  Sienes­tys­met­sistä urdun kieleen ja tekoälyn kehityk­sestä lapsi­per­hearjen työka­luihin Maksut­tomien luentojen kirjo on jälleen edellistä kautta kiehto­vampi ja monipuo­li­sempi. Nukute­taanko teidänkin kotona yhä “Tuu tuu tupak­ka­rullaa” hyräil­lessä? Kehto­lau­lu­pe­rinne elää ja voi hyvin — tule fiilis­te­lemään lisää Tuuditan tuliro­soista — Kehto­lau­lu­pe­rinne ‑luennolle. Luennoit­si­ja­tiimi Tuire Hindikka ja Pirkko Kurikka vievät meidät ihmet­te­lemään Shakes­pearen teoksia bollywood­lai­sittain: Shakes­pearen draamat Bollywoo­dissa,…

  Lue koko artikkeli..

 • Matkapuhelin, jossa avoinna kansalaisopiston ilmoittautumisnäkymä

  Syksyn kursseille ilmoittautuminen

  Kansa­lais­opiston syksyn 2023 kurssit ovat julkaistu verkko-osoit­­teessa uusi.opistopalvelut.fi/joensuu. Kursseille ilmoit­tau­tu­minen alkaa perjan­taina 11. elokuuta klo 7.00. Kellon­aikaa on aikais­tettu asiak­kaiden toiveiden perus­teella, sillä entinen klo 9.30 ilmoit­tau­tu­mi­saika oli monelle työssä­käy­välle haasteel­linen. Ilmoit­tautua voi verkon lisäksi puheli­mitse p. 013 337 5929 ja Opisto­ta­lolla (Papinkatu 3, Joensuu) pe 11.8. klo 7.00–15.00, muutoin ma–to klo 9.30–15.00. Uudis­tettu opiston…

  Lue koko artikkeli..