Asiakaslehti kädessä

Kevään asiakaslehti jaetaan 3.1.

Kevään 2024 asiakas­lehti jaetaan keski­viikkona 3. tammi­kuuta kaikkiin koteihin toiminta-alueel­lamme. Asiakas­lehti tulee Karjalan Heilin välissä tai heilit­tömiin talouksiin sellai­senaan. Jos alueellasi on käytössä jakelu­laa­tikko, voi lehti saapua myös siihen.

Jos asiakas­lehti ei löydä luoksesi ollenkaan, voit tehdä jakelu­pa­lautteen suoraan jakeli­jalle: Jakelu­pa­laute Suomen suora­mai­nonta.

Lehdessä kurkis­tetaan mm. erityi­sop­pi­joiden bändin Kamala Sotkun treeneihin, nuorten maalauksen työpajaan Pekka­lassa sekä Joensuun kulttuuri- ja sivis­tys­johtaja Jani Kaasisen yhden illan kurssi­tes­taukseen.

Terve­tuloa kevään kursseille — ilmoit­tau­tu­minen on jatku­vasti auki!

Lue asiakas­lehti verkossa (pdf)