Kansalaisopiston lahjakortti

Joululahjaksi hyvinvointia

Meillä on loistelias, ennalta-arvaa­maton, kaiken ikäisille sopiva, aineeton ja jokai­selle tarpeel­linen (keksi­simme liudan vielä muita ylistäviä adjek­tiiveja, mutta ei täytetä niillä koko sivua) lahjaidea lähim­mäi­sellesi.

Kansa­lais­opiston lahja­kor­tilla annat aitoa pitkälle kantavaa hyvin­vointia olipa se luova hetki taiteen parissa, hyvän mielen hikoilu liikun­ta­har­ras­tuk­sessa tai viikot­tainen opiske­lu­hetki hyvässä porukassa.

Lahjan saaja voi käyttää lahja­kortin halua­maansa kurssiin vuoden kirjaus­päi­västä alkaen.