Testamentti, perintö ja edunvaltuutus ‑luennon tallenne katsottavissa Youtubessa

Kontio­lahden kunnan eläke­läis­neu­voston ja Joensuun seudun kansa­lais­opiston yhteis­työ­luennon tallenne testa­men­tista, perin­nöstä ja edunval­tuu­tuk­sesta on julkaistu kansa­lais­opiston Youtube-kanavalla. Luennolla asianajaja, laamanni ja varatuomari Harri Kontturi Asian­ajo­toi­misto Kontturi & Co Oy:stä kertoo mitä hyvään testa­menttiin kuuluu.

Luennolla kerrotaan, että testa­mentti on paljon muutakin, kuin määräykset siitä, kuka saa mitäkin omaisuutta itselleen. Lesken aseman turvaa­minen ja se, ettei peril­li­sille synny perin­tö­riitoja ja suvussa säilyy harmonia, ovat monesti testa­mentin tekijän toiveita. Entä jos sairastun tai muuten menetän oikeus­toi­mi­kykyni? Miten voin ennakolta määrätä, että luotto­hen­kilöni pitää minusta huolta, jos itse en siihen pysty?

Luento pidettiin Ohto-audito­riossa Kontio­lah­della. Luennon etälä­hetys tallen­nettiin ja se on katsot­ta­vissa kansa­lais­opiston Youtube-kanavalla 13.10.2023 asti.

Luennon tallenne: Testa­mentti, perintö ja edunval­tuutus, Kontio­lahti