Vuorotyöläisten liput

Vuorotyöläisten kurssi tekee paluun 

Toivottu vuoro­työ­läisten kurssi tekee paluun! Kurssille ilmoit­tau­tu­neena saat käyttöösi lippuja, joilla voit valita 11:sta eri liikunnan kurssista, jotka kokoon­tuvat eri päivinä ja eri aikoina.

Meistä on huippua, että liikunnan ja tanssin kursseil­lamme porukka pysyy usein lukukauden ajan samana ja kurssi­ker­rasta toiseen voimme edetä tietojen ja taitojen karttuessa seuraaviin asioihin. Toisinaan sitou­tu­minen viikoit­taiseen harras­tukseen on hankalaa esimer­kiksi vuorotyön vuoksi ja siksi muuta­mille kursseil­lemme on varattu paikkoja parhaiten aikatau­luusi sopiville käynneille eri liikun­ta­ryh­miimme Joensuun kanta-kaupungin alueella.  

Vuoro­työ­läisten kurssilla valitset itsellesi sopivat ajat liikkua 12 kertaa syyslu­ku­kauden aikana valikoi­duissa ryhmissä. Kurkkaa tästä tarkemmat tiedot ja syksyn 2023 vuoro­työ­kurssit.