Matkapuhelin, jossa avoinna kansalaisopiston ilmoittautumisnäkymä

Syksyn kursseille ilmoittautuminen

Kansa­lais­opiston syksyn 2023 kurssit ovat julkaistu verkko-osoit­teessa uusi.opistopalvelut.fi/joensuu. Kursseille ilmoit­tau­tu­minen alkaa perjan­taina 11. elokuuta klo 7.00. Kellon­aikaa on aikais­tettu asiak­kaiden toiveiden perus­teella, sillä entinen klo 9.30 ilmoit­tau­tu­mi­saika oli monelle työssä­käy­välle haasteel­linen.

Ilmoit­tautua voi verkon lisäksi puheli­mitse p. 013 337 5929 ja Opisto­ta­lolla (Papinkatu 3, Joensuu) pe 11.8. klo 7.00–15.00, muutoin ma–to klo 9.30–15.00.

Uudis­tettu opiston asiakas­lehti jaetaan jokaiseen kotiin keski­viikkona 9. elokuuta. Lehdessä ei ole enää kurssi­luet­teloa, vaan kaikki kurssit löytyvät ajankoh­taisina verkosta. Vaara­kir­jas­toista (Joensuu, Kontio­lahti, Liperi, Outokumpu ja Polvi­järvi) voi selata myös tulos­tettua kurssi­luet­teloa. Kirjas­tojen henki­lö­kunta auttaa asiak­kaita tarvit­taessa verkkoil­moit­tau­tu­mi­sessa.