Nainen kirjoittaa kiinalaisia merkkejä

Kielten & tieto- ja viestintätekniikan opinto-ohjauspäivä to 24.8. klo 15–18

Terve­tuloa tutus­tumaan kahteen teoria-ainea­lu­ee­seemme, kokei­lemaan käytän­nössä suosittuja kiinan ja japanin kieliä, sekä tekoä­ly­luen­nolle ja digineu­vontaan.

Torstaina 24.8.2023 Opisto­ta­lolla, Papinkatu 3, Joensuu

Koko tapah­tuman ajan opinto­neu­vontaa
Nonstop-työpaja: Hirgana-treeni: Mikä olet japani­lai­selta nimeltäsi?, luokka 201
Nonstop-työpaja: 30 kiina­laista kirjoi­tus­merkkiä, luokka 201
Klo 15–17 Digineu­vonnan iltapäivä
Klo 17–18 Luento: Kreikka matkai­lu­maana, luokka 200
Klo 17.30–18.30 Luento: Tekoäly tänään ja huomenna, luokka 211